Tarieven

financieel goed geregeld

Voor je een beslissing neemt, wil je natuurlijk weten wat de kinderopvang bij de Olmenhoeve ongeveer kost.

Image

indicatie kosten 2 kinderen in de dagopvang

2 kinderen die 2 hele dagen naar de opvang komen, waarbij het bruto inkomen van de ouder(s) €40.000 is.
Bruto kosten per maand € 1483,30
Toeslag per maand 1e kind € 633,00
Toeslag per maand 2e kind € 691,00
Totaal toeslag per maand € 1324,00
Eigen bijdragen per maand € 149,00

gemeentelijke peutersubsidie

Mocht je als ouder geen recht hebben op kinderopvangtoeslag dan kom je in aanmerking voor gemeentelijke peutersubsidie, dit geldt alleen voor kinderen vanaf 2 jaar voor max 2 dagdelen.
De gemeentelijke subsidie ontvangen wij als organisatie van de gemeente en jullie als ouders betalen een inkomens afhankelijke ouderbijdrage.
Bij een inkomen van € 25.000 tot € 30.000, betalen ouders € 12,00 per maand.
Voor dit bedrag komt jouw peuter twee ochtendjes tijdens de schoolweken ( 40 weken per jaar) naar de peutergroep.

indicatie kosten 2 kinderen op de buitenschoolse opvang

2 kinderen komen 1 korte en 1 lange middag op de bso tijdens schoolweken en 2 hele dagen tijdens 8 vakantieweken, waarbij het bruto inkomen van de ouder(s) € 45.000 is.
Bruto kosten per maand € 634,50
Toeslag per maand 1e kind € 250,00
Toeslag per maand 2e kind € 294,00
Totaal toeslag per maand € 634.50
Eigen bijdragen per maand € 90,50

kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). Je ontvangt de toeslag via de Belastingdienst.
Een tweede kind uit het gezin ontvangt een veel hoger % kinderopvangtoeslag.
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van de vergoedingen, kun je in de tabel het gezamenlijk bruto belastbaar inkomen opzoeken en zie je hoeveel % toeslag je ontvangt over de bruto kosten.

Download hier de algemene voorwaarden van Olmenhoeve Texel

ontwerp & techniek: WEBJONGENS

Contactgegevens

Drijverstraat
tel 0222 322088

De Woelige Hoek
tel 0222 365400